ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ЯК ПОТЕРПІЛИЙ МОЖЕ СПРИЯТИ ДІЗНАННЮ ЧИ ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВУ?

Ми - команда експертів широкого спектру, яких об’єднує багаторічний досвід, повага до закону та прагнення захищати постраждалих, а не задовольняти інтереси злодіїв.

Особа, якій завдано збитків вчиненим кримінальним правопорушенням, як правило максимально зацікавлена в розкритті злочину, оскільки тільки в такому випадку можна відшкодувати шкоду, завдану внаслідок вчинення неправомірних дій відносно неї.

Слід пам’ятати, що потерпілий під час досудового розслідування має широке коло процесуальних прав, серед яких і подання слідчому, прокурору, слідчому судді, суду доказів. Але, яким чином їх отримати з забезпеченням належності та допустимості?

Вимоги ст. 93 КПК України прямо вказують на дії, які може вчиняти потерпілий в процесі збирання доказів, а саме потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Разом з тим, максимально ефективно реалізувати свої права потерпілий може за допомогою свого представника, адвоката, якому законодавством України надано такий інструмент отримання інформації як адвокатський запит, оскільки відповідь на нього є обов’язковою та має бути подана в строк.

Тому, не слід нехтувати правовою допомогою професіоналів, оскільки лише належний підхід до справи матиме результат!

#revealinginformation #адвокати #юристи #юридичнадопомога #захист #київ #правовадопомога #юристикиїв #юрдопомога

Сайт: https://www.revealinginformation.com.ua/

Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 25а, корпус Л

E-mail: rigroup@revealinginformation.com.ua

Телефони: +38095 868 35 90 +38067 868 36 90