Аутсорсинг для банків та інших фінансових установ

Ми - команда експертів широкого спектру, яких об’єднує багаторічний досвід, повага до закону та прагнення захищати постраждалих, а не задовольняти інтереси злодіїв.

Розвиток підприємництва неможливий без економічної доцільності, а правова складова такого розвитку невід’ємно пов’язана зі створенням правових умов, необхідних для підвищення ділової активності господарюючих суб’єктів та побудови інфраструктури для такого розвитку. А отже, дослідження правових можливостей договорів аутсорсингу в банківській діяльності для розвитку підприємництва є актуальним завданням.

Юридичний супровід
  • перевірка ліквідності заставного майна, розшук активів для забезпечення виконання зобов’язань;
  • моніторинг фінансової, майнової та комерційної платоспроможності і благонадійності позичальників, їх контрагентів;
  • надання усних та/або письмових консультацій, рекомендацій та роз’яснень з питань повернення заборгованості;
  • досудове врегулювання спорів, які виникли у зв’язку із неповерненням заборгованості Банку;
  • надання правової допомоги та здійснення захисту прав і законних інтересів Банку в кримінальних провадженнях;
  • збір та подача доказів необхідних для захисту прав та інтересів Банку, а також досягнення для останнього найбільш позитивного результату з погашення заборгованості;