СТЯГНЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ ЗА ЧАС ЗАТРИМКИ РОЗРАХУНКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ: КОНФЛІКТ ПРИНЦИПУ СПІВМІРНОСТІ ТА ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ

Ми - команда експертів широкого спектру, яких об’єднує багаторічний досвід, повага до закону та прагнення захищати постраждалих, а не задовольняти інтереси злодіїв.

Порядок виплати середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні законодавцем виписані чітко та безальтернативно ще в далекому 1971 році, що мало наслідком чітке розуміння сторонами наслідків власної поведінки протягом багатьох десятиліть, але водночас спричинювало в поодиноких випадках зловживання власними правами деякими Працівниками. З метою пошуку «справедливості» Постановою від 26 червня 2019 року № 716/9584/15-ц Велика Палата Верховного Суду визначила ніде не прописану у трудовому законодавстві можливість зменшення передбачених ст. 117 КПпП України виплат працівнику за невчасний розрахунок при його звільненні, застосувавши до трудових відносин цивільний принцип співмірності та надала даній правовій позиції статусу судового прецеденту, обов’язкового до застосування іншими судами.

Застосувавши аналогію закону – цивілістичну конструкцію для вирішення спору, що виник із трудових правовідносин, Верховний суд не просто розтлумачив норму права, а фактично створив нову правову реальність, в якій ст. 116 та ст. 117 КЗпП України фактично знівельовані та не можуть бути застосовані, як такі.

Правовий висновок настільки нечіткий та неоднозначний, що дозволяє судам зменшувати належні суми для виплат до будь-яких розмірів та без особливих пояснень, що породжує повну правову невизначеність – навіть при бездоганно-чесній поведінці Працівник не може передбачити розмір задоволених судом сум.

Той факт, що законодавець передбачив, що спори, які виникають з трудових відносин, розглядаються у порядку спрощеного позовного провадження (п. 4 ст. 19 та 274 ЦПК ), а представництво в суді може здійснювати не адвокат ( ст. 60 ЦПК), зумовлено як раз тим, що норми КЗпП передбачувані, не допускають множинності тлумачень та за певної поведінки Сторін рішення суду прогнозовані.

Застосування без чітких правил принципу співмірності з цивільного права (де сторони рівні) до трудових відносин де працівник є слабшою стороною, спричинило зміщення балансу прав на користь Роботодавця, який, маючи фінансові та трудові ресурси посилаючись на принцип співмірності уникає наслідків своєї недобросовісної поведінки передбаченої ст. 117 КЗпП. У той самий час Працівник втрачає всякий сенс для звернення за судовим захистом, так як немає таких же можливостей та коштів слідкувати за справою протягом років проходячи всі інстанції, доводити в суді власні витрати, збитки, добросовісність, щоб в кінцевому випадку задоволених сум не вистачало для покриття витрат на професійну допомогу, які покладаються на Сторони пропорційно до задоволених вимог (ст. 141 ЦПК України).

Саме тому, вважаємо, що зменшення виплат передбачених ст. 117 КЗпП на підставі принципу співмірності, якщо і має застосовуватися, то у виняткових випадках і по чітким зрозумілим Сторонам правилам, крізь призму встановлення добросовісності дій Працівника та Роботодавця, у випадку коли саме від активних дій Працівника залежало нарахування додаткових, компенсаційних сум при звільненні, а сума компенсації була встановлена лише під час судового розгляду, і не була відома Роботодавцю у день звільнення.

ОТЖЕ, використання різних підходів для оцінки критеріїв для застосування принципу співмірності розміру середнього заробітку за час затримки виплати заробітної плати, порушує принцип правової визначеності та розумної передбачуваності судових рішень, що спричинює зменшенням дисципліни виплати заробітної плати Роботодавцем з надією уникнути відповідальність, та острах Працівників звертатися до суду для захисту власних прав, так як не зрозуміло в якій сумі судом буде задоволені його вимоги, навіть при добросовісній поведінці. Дане питання містить виключну правову проблему і її вирішення необхідне для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики.

Сайт: https://www.revealinginformation.com.ua/

Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 25а, корпус Л

E-mail: rigroup@revealinginformation.com.ua

Телефони: +38095 868 35 90 +38067 868 36 90

#revealinginformation #юрист #адвокат #юрпомощь #защита #безопастность #судебныйспор #Киев #защитаинформации