Все зерно на місці було вилучено та повернуто власнику.

Ми - команда експертів широкого спектру, яких об’єднує багаторічний досвід, повага до закону та прагнення захищати постраждалих, а не задовольняти інтереси злодіїв.

За ініціативою юридичної компанії Reveling Information, адвокати якої представляють інтереси потерпілого в кримінальному провадженні, було організовано виїзд групи слідчих за процесуальним керівництвом прокуратури Київської області з метою проведення обшуків на елеваторах Рівненської, Львівської та Волинської областей з метою виявлення та вилучення врожаю насіння ріпаку.

В результаті успішно спланованої операції, на одному з елеваторів правоохоронцям вдалося виявити врожай ріпаку, який протягом тривалого часу поступав автомобільним та залізно дорожнім транспортом. На місці були викриті особи, причетні до скоєння даного злочину, які будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Додатково були встановлені шляхи постачання продукції та транспортні засоби, задіяні для перевезення насіння ріпаку.

Аграрний сектор економіки України забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність держави, формує до 20% валового внутрішнього продукту. Проте, економічне зростання аграрного сектору неможливе без раціонального використання як власних, так і позикових фінансових ресурсів.

Одним з найболючіших і найважливіших питань в умовах вкрай тяжкого стану дрібних і середніх фермерських господарств стало залучення коштів для підтримки аграрного бізнесу в конкурентному стані.

Згідно даних Держстатистики України, станом на 1 травня поточного року, зареєстровано 46,1 тис. фермерських господарства. Це на 489 більше (+1%) в порівнянні з початком 2019 р. (45,6 тис.). Безумовно, гарантії стабільної діяльності всіх суб’єктів господарювання в аграрній сфері має бути захищена на державному рівні. В умовах нестабільної економічної ситуації, дефіциту власних джерел для поповнення оборотних коштів перед вітчизняними сільгоспвиробниками актуальною постає проблема диверсифікації джерел фінансування. Саме з цією метою, як одним із альтернативних варіантів вирішення цієї проблеми є кредитування аграрного сектору через введення в обіг аграрних розписок.

Такий вид забезпечення не є новим для світової агропромислової галузі й успішно функціонує у Бразилії, шляхом застосування фінансового інструменту у вигляді розписок-договору CPR (Сedula de Produto Rural), які є обіцянкою постачати сільськогосподарську продукцію або здійснювати оплату після реалізації своєї сільськогосподарської продукції у майбутньому за отримання ресурсів (фінансових чи товарних) вже сьогодні для ведення сільськогосподарської діяльності.

Досвід Бразилії став корисним і для українських товаровиробників з огляду на те, що він дозволяє залучити додаткові кредитні ресурси (фінансові чи товарні), при використанні своєї продукції як гарантії оплати під заставу майбутнього врожаю чи молодняку худоби.

Враховуючи позитивні результати використання аграрних розписок в сільському господарстві іноземними товаровиробниками, 06.11.2012 року в Україні прийнято Закон «Про аграрні розписки», який регулює відносини, що виникають під час оформлення, видачі, обігу, виконання аграрних розписок, визначає порядок їх реєстрації та спрямований на створення правових, економічних, організаційних умов функціонування цих документів.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про аграрні розписки», аграрна розписка – товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах.

Аграрні розписки можуть видаватися особами, які мають право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення або право користування такою земельною ділянкою на законних підставах для здійснення виробництва сільськогосподарської продукції. Якщо право власності на земельну ділянку належить двом і більше співвласникам або право користування належить двом і більше користувачам, аграрні розписки видаються ними спільно. Особи, які спільно видали аграрну розписку, несуть солідарну відповідальність за невиконання своїх зобов’язань.

Перехід права власності чи права користування земельною ділянкою не зупиняє дію вказаної в аграрній розписці застави майбутнього врожаю та не припиняє прав боржника і кредитора за аграрною розпискою на користування земельною ділянкою до збору відповідного врожаю, але не довше ніж до закінчення поточного маркетингового року. Боржник за аграрною розпискою зобов’язаний повідомити осіб, яким він передає право власності або право користування земельною ділянкою, сільськогосподарська продукція з якої є предметом застави за аграрною розпискою, про існуючі обмеження згідно з виданими аграрними розписками.

Аграрні розписки складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у справах особи, яка вчиняє нотаріальні дії з їх посвідчення та реєстрації, а другий примірник передається кредитору за аграрною розпискою. За бажанням боржника за аграрною розпискою йому може бути надана посвідчена копія виданої ним аграрної розписки.

Перевагою аграрної розписки є те, що укладання угоди здійснюється в мінімальні терміни на відміну від кредитного договору банку, який розглядається до одного місяця. Основними учасниками фінансово-кредитних правовідносин є позичальник-аграрій (боржник), який видає аграрну розписку, та банк (кредитор), який надає грошові кошти, послуги, виконує роботи як зустрічне зобов’язання за аграрною розпискою. Аграрну розписку вважають виданою з дня її реєстрації у Реєстрі аграрних розписок. Держателем Реєстру аграрних розписок є Міністерство аграрної політики та продовольства України, що забезпечує його ведення. Аграрні розписки поділяють на товарні (передбачають обов’язок боржника передати продукцію та можливість заздалегідь погодити перерахунок кількості продукції у зв’язку з можливою різницею її якості, місце й термін поставки визначені аграрною розпискою) й фінансові (зобов’язують боржника сплатити грошові кошти, сума яких встановлюється в момент видачі розписки або може бути визначена в майбутньому, враховуючи ціни на сільськогосподарську продукцію у визначеній кількості та якості). Кредитори мають змогу моніторити заставлений врожай (перед посівом та щомісяця оглядаються поля (проводиться фото та відео зйомка земельних ділянок, посівів, складських приміщень), а у період збору врожаю ведеться цілодобовий нагляд). Коли не дотримуються вимоги до належного вирощування продукції, то кредитор може самостійно використати належні технології, щоб виростити продукцію, а витрати на таке дорощування покладаються на боржника.

Загалом, від 2015 року було видано 2 063 аграрні розписки на загальну суму 14,2 млрд грн, а всього інструментом скористалися 995 сільгоспвиробників, 90% з яких невеликі за розміром У 2019 р. позитивна динаміка продовжується від початку року вже видано 1 212 аграрних розписок на загальну суму 7,8 млрд грн. Важливо, що аграрними розписками активно користуються малі сільгоспвиробники.

Слід зазначити, що інститут аграрних розписок в цілому захищений Державою і учасники фінансово-кредитних операцій вкрай рідко стикаються з ризиками забезпечення виконання своїх зобов’язань.

Водночас, трапляються непоодинокі випадки, коли боржник за аграрною розпискою (фізична або юридична особа, що здійснює аграрне виробництво та бажає видати аграрну розписку, щоб набути статус боржника за аграрною розпискою, або видала таку аграрну розписку) ухиляється від виконання своїх зобов’язань перед кредитором. Основною формою таких дій є не перерахування коштів на рахунок кредитора від реалізації заставного майна.

В такому випадку кредитор повинен здійснити певні дії, спрямовані на усунення порушення. По-перше, кредитор надсилає боржнику документ, який називається «повідомлення про усунення порушення», в якому кредитор повідомляє боржника про невиконання боржником аграрної розписки та попереджає про свій намір звернутись за вчиненням виконавчого напису.

Якщо такий вид забезпечення не дав результату, кредитор може звернутись до нотаріуса за отриманням виконавчого напису протягом 1 року з наступного дня після дати виконання, зазначеної в аграрній розписці.

Кредитор за аграрною розпискою зобов’язаний протягом трьох робочих днів з моменту отримання виконання зобов’язання за аграрною розпискою зробити на аграрній розписці напис «Виконано», що скріплюється підписом і печаткою (у разі наявності) кредитора, і повернути таку аграрну розписку боржнику. Повернення здійснюється шляхом особистої передачі аграрної розписки від кредитора до боржника, а у разі неможливості – шляхом направлення цінного лиса з описом вкладення на адресу боржника, вказану в аграрній розписці. Після повернення боржнику за аграрною розпискою оригіналу аграрної розписки з відміткою про її виконання, боржник за аграрною розпискою вправі звернутися до особи, яка вчиняє нотаріальні дії, для внесення запису про виконання аграрної розписки до відповідних реєстрів. Аграрна розписка з відміткою про її виконання до повторного обігу не допускається. Інформація про видані аграрні розписки та їх виконання зберігається в Реєстрі не менше ніж десять років.

Аграрні розписки для українського агробізнесу – саме той інструмент, який допоможе подолати системну кризу у сфері виробництва та збуту сільськогосподарської продукції, відкриє нові можливості для розвитку аграрної галузі. Будь-що нове непросто впроваджувати на практиці, але потрібно працювати з новаціями, які є цікавими та перспективними, створюючи довіру та прагнучи вдосконалення в системі кредитування.