Пам’ятка прав потерпілого

Ми - команда експертів широкого спектру, яких об’єднує багаторічний досвід, повага до закону та прагнення захищати постраждалих, а не задовольняти інтереси злодіїв.

Наша юридична практика показує, що одна з поважних причин, яка заважає встановленню особи злочинців та відшкодуванню завданої кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди громадянам – це не знання своїх законних прав.

Невідкладна реалізація своїх прав у багатьох випадках може вирішити подальший хід розслідування злочину, а інколи остаточно вирішити питання щодо можливості його розкриття. Невідкладне залучення фахівця до розслідування злочину в рази підвищує ймовірність його розкриття.
Пропонуємо пам’ятку Ваших прав!
1. Протягом кримінального провадження потерпілий має право:
1) бути повідомленим про свої права та обов’язки;
2) знати сутність підозри та обвинувачення, тобто бути повідомленим про виникнення чи зняття підозри з обвинуваченого, заходів забезпечення кримінального провадження та закінчення досудового розслідування;
3) подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, в суд;
4) заявляти відводи та клопотання;
5) за наявності відповідних підстав – на забезпечення власної безпеки, близьких родичів чи членів сім’ї, майна та житла;
6) давати пояснення, показання або дати відмову на їх надання;
7) оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, в порядку, передбаченому законодавством;
8) мати представника та відмовитися від його послуг в будь-який момент кримінального провадження;
9) давати пояснення, показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє та в разі, якщо він не володіє державною мовою чи мовою, якою ведеться кримінальне провадження, безоплатно, за рахунок держави користуватися послугами перекладача;
10) на відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням в порядку, передбаченому законом;
11) знайомитися з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення;
12) застосовувати технічні засоби при проведенні процесуальних дій в яких він бере участь з додержанням вимог законодавства. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд вправі заборонити потерпілому застосовувати технічні засоби при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення даних, які містять таємницю, що охороняється законом чи стосується інтимних сторін життя людини, про що виноситься вмотивована постанова (ухвала);
13) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
2. Під час досудового розслідування потерпілий має право:
1) на негайне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення та визнання його потерпілим;
2) отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує їх прийняття і реєстрацію;
3) подавати докази на підтвердження своєї заяви;
4) брати участь у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, під час проведення яких він також має право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дії, що заносяться до протоколу, а також знайомитися з протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, виконаних за його участі;
5) отримувати копії матеріалів, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, після закінчення досудового розслідування.
3. Під час судового провадження в будь-якій інстанції потерпілий має право:
1) бути завчасно поінформованим про час і місце судового розгляду;
2) брати участь у судовому провадженні;
3) брати участь у безпосередній перевірці доказів;
4) підтримувати обвинувачення в суді у випадку відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення;
5) висловлювати свою думку під час вирішення питання про призначення покарання обвинуваченому, а також при вирішенні питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру;
6) знайомитися з судовими рішеннями, журналом судового засідання і технічним записом кримінального провадження в суді;
7) оскаржувати судові рішення в порядку, передбаченому законодавством.
4. На всіх стадіях кримінального провадження потерпілий має право примиритися з підозрюваним, обвинуваченим і укласти угоду про примирення. У випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, примирення є підставою для закриття кримінального провадження.